Rådgivning

 • Behovsafdækning i samarbejde med jer
 • Hvorledes fungerer ejendommen i dag?
 • Hvilke krav og drømme er der til fremtiden?
 • Etc.

Dataanalyse

 • Vurdering af kundedata
 • Hvor stort er det daglige forbrug i dag?
 • Hvor meget energi producerer ejendommen i dag?
 • Etc.

Løsningsdesign

 • Hvilke energikilder skal integreres/optimeres?
 • Dimensionering af lagringsmedie og invertere
 • Hvorledes skal installationen gennemføres mest effektivt
 • Etc.

Tilbud på løsning, installation & service

 • Prissætning af løsning, installation & service?
 • Businesscase og ROI beregning for løsningen?
 • Samarbejdsvilkår og gensidige forventninger?
 • Etc.

Kontraktindgåelse og finansiering

 • Gennemgang af kontrakt for løsning, installation & service?
 • Drøftelse af økonomi – køb, leasing, finansiering?
 • Timing og øvrige forhold?
 • Etc.

Servicepartner

 • 24/7 overvågning og optimering
 • Fejludbedring ved evt. defekt og RMA håndtering
 • Årligt service eftersyn
 • Etc.

Et udvalg af vores samarbejdspartnere…

Cirkel Energi